Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya insamlingsregler och mallar för leverans i shape och dwg-format

Dokumentet Regler för insamling och leverans av vägdata har ersatts
TDOK 2013:0381 Regler för insamling och leverans av vägdata har över tid växt och blivit ohanterligt stort och därmed också svårt att använda. Regelverket är i grunden oförändrat men har delats upp i 3, mer målgruppsanpassade dokument:

  • TDOK 2019:0049 Regler vid leverans till NVDB via underlag innehållande vägnät –
    beskriver de regler som gäller vid dataleverans till NVDB och som sker via så kallat underlag. Det innebär att vägnätsleveranser som skapas i dwg- eller shape-format ska följa dessa regler.

  • TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser -
    beskriver de regler som gäller vid leverans av företeelser till NVDB. Detta oavsett om leverantören använder eget IT-stöd eller leverans sker i form av underlag i dwg- eller shape-format. Data om företeelser kan även levereras via NVDB på webb.

  • TDOK 2019:0051 Regler vid leverans till NVDB av vägnät som sker via system som är synkroniserade med NVDB -
    beskriver de regler som gäller vid dataleverans till NVDB och som sker via system som är synkroniserade med NVDB. Dessa system finns för närvarande hos ett antal kommuner. Reglerna måste följas när vägnätet redigeras i systemen för att sedan skickas till NVDB


Mallar för leverans i shape- och dwg-format:
För att underlätta vid leverans av underlag har vi tagit fram mallar för leverans i shape- respektive dwg-format. Mer ingående beskrivning om hur mallarna ska användas finns i separata dokument.

De nya dokumenten finns tillgängliga här