Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya versioner av NVDB-skolan block 2, 3 och 4

Nu finns nya versioner av NVDB-skolan block 2, 3 och 4 publicerat här

Endast mindre revideringar har gjorts på grund av att dokumentet Regler för insamling och leverans av vägdata (TDOK 2013:0381) har delats upp i 3 mer målgruppsanpassade dokument.

Ny version av NVDB-skolan block 1 kommer att finnas tillgänglig i slutet av augusti.