Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nyheter i NVDB datakatalog maj 2019

Här kommer information kring den planerade driftsättningen av NVDB:s datakatalog den 8 maj 2019. Det är några förändringar jämfört med den information som gick ut i december 2018.

För mer information, se utdrag ur datakatalogen för respektive dataprodukt (länk).

Det kan fortfarande ske mindre justeringar av innehållet, om det sker kommer vi att skyndsamt skicka ut information.

Nyheter i datakatalogen 2019:
Huvudled (ny dataprodukt)
Trafikregel om huvudled. Dataprodukten omfattar data om de vägsträckor där trafikregeln för huvudled gäller.

Stopplikt (ny dataprodukt)
Trafikregel om stopplikt. Dataprodukten omfattar data om de platser på vägen där trafikregeln för stopplikt gäller.

Väjningsplikt (ny dataprodukt)
Trafikregel om väjningsplikt. Dataprodukten omfattar data om de platser på vägen där trafikregeln för väjningsplikt gäller.

Antal körfält (reviderad dataprodukt)
Dataprodukten omfattar data om hur många körfält som en given sträcka är indelad i. Följande revidering är gjord: Attributet Körfältssekvens har ersatts av attributen Körfält i vägens framriktning och Körfält i vägens bakriktning. Riktning ändras från nej till ja.

Farthinder (reviderad dataprodukt)
Dataprodukten omfattar data om en permanent fysisk åtgärd på vägsträcka som påverkar biltrafikens hastighetsval. Nya värden (10 Dynamiskt aktivt farthinder 11 Dynamiskt passivt farthinder) läggs in i attributet Typ.

Svängmöjlighet (reviderad dataprodukt)
De möjligheter olika typer av fordonskombinationer har att svänga i en korsning till följd av dess utformning. Nya namn i värdemängden (1 – Svängmöjlighet för trailerekipage eller lastbil med släp, 2 – Begränsad svängmöjlighet för lastbil med släp, 3 – Svängmöjlighet endast med lastbil) i det obligatoriska attributet svängmöjlighetsklass.

Framkomlighet för vissa fordonskombinationer (reviderad dataprodukt)
Dataprodukten omfattar data om vägens linjeföring på vägsträcka klassad enligt system utarbetat av skogsnäringen i Sverige. Nya namn i värdemängden och ett nytt värde (0 – God framkomlighet för trailerekipage, 1 – God framkomlighet för lastbil med släp, 2 – Begränsad framkomlighet för lastbil med släp, 3 – Endast framkomlig med lastbil, 4 – Ej framkomlig för lastbil) i det obligatoriska attributet framkomlighetsklass.

Vändmöjlighet (reviderad dataprodukt)
Dataprodukten omfattar data om förekomst av slinga, yta eller vändficka på vägsträcka. Produkten beskriver möjligheten att vända fordon. Nya namn i värdemängden (1 – Vändmöjlighet för trailerekipage eller lastbil med släp, 2 – Begränsad vändmöjlighet för lastbil med släp, 3 – Vändmöjlighet endast med lastbil, 4 okänt) i det obligatoriska attributet Vändmöjlighetsklass.

Synpunkter och frågor kan ställas till Tomas Löfgren, Produktsamordnare för Vägdata på Trafikverket, tomas.lofgren@trafikverket.se