Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Dataprodukten Korsning - ajourhållning kan återupptas

Dataprodukten Korsning har laddats om med nytt data enligt den reviderade produkten som driftsattes den 3 november. Det gäller nya ändrade och avslutade korsningar.

NVDB-verksamheten är klar med laddningen och ajourhållning kan återupptas från måndag, 2021-01-11.