Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Information till användare av Webbapplikationen för att hämta NVDB-data

Nuvarande lösning för att logga in i Webbapplikationen uppfyller inte säkerhetskraven. Arbete pågår därför för att skapa en mer säker inloggning. Detta innebär att varje enskild användare som har behov av åtkomst till Webbapplikationen måste ha ett personligt konto för inloggning. Vi återkommer med närmare instruktioner kring kontoansökan.

Kontakta din indatastödjare eller skicka ett mail till indatastod@trafikverket.se vid ev frågor.