Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya och förändrade dataprodukter maj 2020 - detaljer

Här presenteras detaljerad information kring den planerade driftsättningen av NVDB datakatalog. Driftsättningen av version 6.3.3 är planerad till tisdag 5 maj 2020.

Cykelvägskategori (ny dataprodukt)
Trafikverket har identifierat ett behov av att utveckla en gemensam nationell kategorisering av cykelnätet. Huvudsyftet är att ta fram en kategorisering för cykelvägar för att tydligare kunna beskriva standard för utformning, underhåll och konstruktion för cykelvägar samt deras användning. Tanken är att kategoriseringen ska kunna användas på statliga, kommunala och enskilda vägar då detta, för trafikanten, ger en sammanhållande bild av hela cykelnätet.

Begränsad bruttovikt (reviderad dataprodukt)
Intervallets maxgräns i attributtypen Högsta tillåtna bruttovikt ändras från 63.5t till 74t.

Korsning(reviderad dataprodukt)
Ny icke obligatorisk attributtyp med namn TPL_undernummer införs för att tillsammans med Trafikplatsnummer kunna ge fullständig identitet åt trafikplatser.

Väghinder(reviderad dataprodukt)
Nytt värdeförråd för attributtypen Hindertyp. Spårviddshinder tillkommer för att kunna representera typen av väghinder där fordon med smal spårvidd (personbilar) fysiskt hindras från att passera medan t ex bussar och tvåhjuliga fordon kan passera. 

Vändmöjlighet(reviderad dataprodukt)
För den skogliga verksamheten finns behovet av att utöka befintligt värdeföråd i attributtypen Vändmöjlighetsklass. Ny kod 5 - Ej vändbar med lastbil införs.

Övrig Information och förändringar

 • I företeelsetypen Bärighet korrigeras attributnamnet Startdatum vinterrperiod till Startdatum vinterperiod
 • I Referenslinje- och företeelsetillkomst görs följande förändringar;
  • följande namn läggs till i attributen Ansvarig organisation referenslinje respektive Ansvarig organisation företeelse:
   • 3029 BillerudKorsnäs
   • 3030 Kopparfors skogar
  • följande namn ändras i attributen Ansvarig organisation referenslinje respektive Ansvarig organisation företeelse:

   kod

   Existerande namn

   Nytt namn

   1490

   Borås kommun

   Borås stad

   1480

   Göteborgs kommun

   Göteborg stad

   2583

   Haparanda kommun

   Haparanda stad

   1283

   Helsingborgs kommun

   Helsingborg stad

   1282

   Landskrona kommun

   Landskrona stad

   286

   Lidingö kommun

   Lidingö stad

   1280

   Malmö kommun

   Malmö stad

   1481

   Mölndals kommun

   Mölndal stad

   284

   Solna kommun

   Solna stad

   280

   Stockholms kommun

   Stockholm stad

   283

   Sundbybergs kommun

   Sundbyberg stad

   1488

   Trollhättans kommun

   Trollhättan stad

   287

   Vaxholms kommun

   Vaxholm stad

   1980

   Västerås kommun

   Västerås stad

 • Hastighetsgräns - I januari flaggade vi för en ändring av Hastighetsgräns. Vi har valt att rätta data och förtydliga dokumentationen istället, således kommer ingen förändring av datakatalogen för Hastighetsgräns att ske.

 • De tre ändringarna vi flaggade för i januari avseende GCM-vägtyp och Väghållare kommer inte med nu i maj utan skjuts på framtiden.

Synpunkter och frågor kan ställas till Jonas Almqvist på Trafikverket, jonas.a.almqvist@trafikverket.se