Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya och förändrade dataprodukter maj 2020

För 2020 har vi två planerade uppdateringar av datakatalogen för NVDB, en i början av maj och ytterligare en i början av november. En generell översikt över de förändringar som planeras skickas ut ca 6 månader innan driftsättning och information om ytterligare detaljer skickas ut ca 3 månader innan driftsättning.

Här kan ni läsa den generella översikten för maj 2020.

Ny dataprodukt

Cykelvägskategorier
Trafikverket har identifierat ett behov av att utveckla en gemensam nationell kategorisering av cykelnätet. Huvudsyftet är att ta fram en kategorisering för cykelvägar för att tydligare kunna beskriva standard för utformning, underhåll och konstruktion för cykelvägar samt deras användning. Tanken är att kategoriseringen ska kunna användas på statliga, kommunala och enskilda vägar då detta, för trafikanten, ger en sammanhållande bild av hela cykelnätet.

Revidering av befintliga dataprodukter

Begränsad bruttovikt
Förändra värdeförrådet i attributtypen Högsta tillåtna bruttovikt.

Nuvarande intervall
Min 0.1 - Max 63.5 

Framtida intervall
Min 0.1 - Max 64/74*
*Utredningen kommer besvara vilket maxvärde som är mest lämpligt.

Hastighetsgräns
Förändra värdeförrådet för attributtypen Högsta tillåtna hastighet genom att ta bort värdet 1000 – varierande. Samma värde finns för attributtypen Avvikande hastighet och det är endast här det ska förekomma.

Korsning
Förändra värdeförrådet för attributtypen Trafikplatsnummer för att möjliggöra registrering av trafikplatsnummer som innehåller bokstav eller punkt, exempelvis trafikplastnummer 74a eller 96.1

Väghinder
Förändra värdeförrådet för attributtypen Hindertyp genom att lägga till typen Spårviddshinder.

GCM-vägtyp
Förändra värdeförrådet för attributtypen GCM-typ genom att anpassa det till vägmärkesförordningen. Vi saknar idag ett sätt att beskriva gemensamma gång/cykelbanor och uppdelade gång/cykelbanor samt att särskilja dessa från ”rena” cykelbanor.

Väghållare
Ny attributtyp som beskriver vem som är drift- och underhållsansvarig för vägen. Vem som plogar, sandar, asfalterar en väg kan ibland skilja sig från väghållare. Utredningen undersöker möjligheterna/konsekvenserna av att lägga till ett icke obligatoriskt värde som beskriver drift/underhållsansvarig.

Förändra värdeförrådet för attributtypen Väghållarnamn. Utredningen undersöker möjligheterna/konsekvenserna av att ändra Väghållarnamn från fritext till fast lista/värdemängd för att förhindra felstavningar och inkorrekta namn.

Synpunkter och frågor kan ställas till Jonas Almqvist på Trafikverket, jonas.a.almqvist@trafikverket.se