Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya och förändrade dataprodukter november 2020

För 2020 har vi två planerade uppdateringar av datakatalogen för NVDB, en i början av maj och ytterligare en i början av november. En generell översikt över de förändringar som planeras skickas ut ca 6 månader innan driftsättning och information om ytterligare detaljer skickas ut ca 3 månader innan driftsättning.

Här kan ni läsa den generella översikten för november 2020.

Nya dataprodukter:
Cykelvägskategorier
När dataprodukten Cykelvägskategori infördes 5 maj 2020 hade den tyvärr felaktiga utbredningsattribut, Riktning och Samtidighet. I nov inför vi en ny dataprodukt Cykelvägskategorier som kommer vara identisk fast med både Riktning och Samtidighet satta till Nej. Efter 3 nov kommer vi ladda över befintlig data i Cykelvägskategori till nya dataprodukten Cykelvägskategorier.

Turismcykelled
Befintliga dataprodukten C_Cykelled byter namn och förenklas. Turismcykelled är tänkt att bli en företeelsetyp som primärt används för att peka ut cykelleder för turism och rekreation.
Användningsområden är i första hand vägvisning och kartor för att vägleda cykeltrafiken.

Revidering av befintliga dataprodukter:
Väghållare
Ny icke obligatorisk attributtyp Driftansvarig (med värdemängderna statlig, kommunal, enskild) som beskriver vem som är driftansvarig för vägen.

Korsning
Två nya generaliseringstyper införs Spansk sväng och Avfart/Påfart. Vi kommer även att avsluta generaliseringstypen Övergångsnod.

Generell information som inte förväntas leda till en förändring av NVDB’s datakatalog:
Väghållare – Vi undersöker möjligheten att genom validering av väghållarnamn kontinuerligt hitta och rätta felstavade väghållarnamn.

Synpunkter och frågor kan ställas till Jonas Almqvist på Trafikverket, jonas.a.almqvist@trafikverket.se