Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya och förändrade dataprodukter november 2020

Den 3 november 2020 genomfördes följande förändringar i NVDBs datakatalog. Vänligen notera att det dock är först mot slutet av v48 (26-27nov) som dessa förändringar blir synliga på NVDB på webb och tillgängliga för nedladdning på Lastkajen. Dataproduktspecifikationerna (DPS) finns tillgängliga via https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/

Turismcykelled (ny dataprodukt)
Dataprodukt för att peka ut cykelleder för turism och rekreation. I dataprodukten finns även möjlighet att märka ut vilka turismcykelleder som är kvalitetsklassade av Trafikverket. Efter den 3 november kommer ett urval av de större lederna att initialladdas. Datamängden kommer sedan att succesivt byggas upp över tid. Turismcykelled kan finnas på både bil- och cykelvägnätet.

Cykelvägskategorier (ny dataprodukt)
Dataprodukt för cykelvägnätet som visar klassindelningen av cykelvägar utifrån deras funktion. Efter 3 november kommer befintlig data i Cykelvägskategori laddas över till nya dataprodukten Cykelvägskategorier. Därför kommer inte Cykelvägskategori att vara synligt på NVDB på webb medan laddning pågår.

Väghållare (reviderad dataprodukt)
Ny attributtyp Avvikande underhållsansvar införs för att kunna beskriva de situationer då underhållsansvaret helt eller delvis skiljer sig från väghållartyp.

Korsning (reviderad dataprodukt)
Två nya generaliseringstyper införs Spansk sväng och Avfart/Påfart vidare avslutas generaliseringstypen Övergångsnod. Efter den 3 november initieras laddning av data för dessa två korsningstyper.