Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Test av automatisk incheckning vid leverans av XML-filer från kommuner

Testerna kring automatisk incheckning av leveranser i XML-format fortsätter och utökas med fler kommuner med olika system.


De tekniska system som Trafikverket använder kring NVDB har utvecklats under många år och är nu så pass stabila och heltäckande att vi känner oss redo att öppna möjligheten för kommuner att få en helautomatisk hantering av dataleveranser i XML-format. 

Sedan en tid tillbaka bedriver därför Trafikverket tester tillsammans med ett antal kommuner i Södertörn för att automatiskt kunna checka in dataleveranser i XML-format i NVDB. Syftet med testerna är att stärka upp både automatiska kontroller och efterkontroller för denna typ av leveranser för att säkerställa att korrupt data inte hamnar i NVDB. I arbetet ingår också att se om något arbetssätt behöver förändras. Under den nu pågående testfasen kommer även fler kommuner med olika system att erbjudas tester.

Planen är att efter avslutat test kunna erbjuda automatisk incheckning av dataleveranser i XML-format för de kommuner som har egna system för leverans till NVDB. För att en kommun ska tillåtas använda den automatiska funktionen måste dock ett antal krav vara uppfyllda. Ett av kraven är att det kommunala systemet klarar att leverera både vägnät och företeelser i XML-format. Ett annat krav är att kommunen uppfyller de kriterier som Trafikverket kommer att sätta upp.

För varje kommun som visar intresse för denna möjlighet kommer en testperiod att genomföras där kommunen får göra leveranser till NVDB som sedan noga följs upp. Detta för att säkerställa att kommunens leveranser uppfyller NVDB’s regelverk. Det är enbart kommuner som klarar testerna som kommer att tillåtas nyttja möjligheten till automatisk incheckning.