Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Uppdaterad information kring test av automatisk incheckning vid leverans av XML-filer från kommuner

Testerna kring automatisk incheckning av leveranser i XML-format fortsätter och utökas med fler kommuner med olika system.


De tekniska system som Trafikverket använder kring NVDB har utvecklats under många år och är nu så pass stabila och heltäckande att vi känner oss redo att öppna möjligheten för kommuner att få en helautomatisk hantering av dataleveranser i XML-format enligt standarderna SS 63 70 04, SS 63 70 06  och SS 63 70 07.

Sedan en tid tillbaka bedriver därför Trafikverket tester tillsammans med ett antal kommuner i Södertörn för att automatiskt kunna checka in dataleveranser i XML-format i NVDB. Syftet med testerna är att stärka både automatiska kontroller och efterkontroller för denna typ av leveranser för att säkerställa att felaktig data inte hamnar och blir kvar i NVDB. I arbetet ingår också att löpande se om något arbetssätt behöver förändras. Nu har kontroller och arbetssätt utvecklats så långt att vi har möjlighet att testa automatisk incheckning för flera kommuner med olika system. Trafikverket kommer att, tillsammans med systemleverantörer, utse ytterligare kommuner och erbjuda dem möjlighet att testa automatisk incheckning.

För varje kommun som visar intresse för denna möjlighet kommer en testperiod att genomföras där kommunen får göra leveranser till NVDB som sedan noga följs upp. Detta för att säkerställa att kommunens leveranser uppfyller NVDB’s regelverk.

Planen är att efter avslutat test utvärdera arbetssättet och så småningom gå i skarp drift med automatisk incheckning. Då kommer det att erbjudas automatisk incheckning av dataleveranser i XML-format för de kommuner som har egna system för leverans till NVDB. För att en kommun ska tillåtas använda den automatiska funktionen måste dock ett antal krav vara uppfyllda. Ett av kraven är att det kommunala systemet klarar att leverera både vägnät och företeelser i XML-format. Ett annat krav är att kommunen uppfyller de kriterier som Trafikverket kommer att sätta upp.