Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Förändringar bland specifikationer och stödjande dokument

En dokumentöversyn har genomförts för att förbättra användarvänligheten av NVDBs regelverk. Själva regelverket är i grunden oförändrat förutom en mindre justering av generaliseringsreglerna i TDOK 2021:0028.

Följande förändringar har skett bland våra specifikationer och stödjande dokument:

 • TDOK 2019:0049 Regler vid leverans till NVDB via underlag innehållande vägnät - utgår
 • TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser - utgår
 • TDOK 2019:0051 Regler vid leverans till NVDB av vägnät som sker via system som är synkroniserade med NVDB - utgår
 • TDOK 2021:0028 Regler vid ajourhållning av NVDB - nytt
  Dokumentet riktar sig främst till de dataleverantörer som använder sig av it-system som är synkroniserade med NVDB för sin leverans av data till NVDB och beskriver generalisering och redigering av främst vägnätet i NVDB. En mindre förändring av generaliseringsregler har införts vad gäller refuger/målade spärrfält/spärrlinjer och uppdelning av geometrier.
 • TDOK 2021:0029 Regler vid leverans till NVDB - nytt
  Dokumentet beskriver de regler som gäller vid dataleverans till NVDB bland annat när det gäller innehåll och format.
 • Dokumentet Översikt vägdata har omarbetats och heter numera Introduktion till NVDBs vägnät och företeelser.
 • Dataproduktspecifikationen Det svenska vägnätet har genomgått en översyn samt flyttats in i ny mall.

NVDB-skolan är under revidering. Nya versioner av de olika blocken släpps inom ett par veckor. Särskild nyhet kommer i samband med det.