Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya och förändrade dataprodukter maj 2021

Den 4 maj 2021 genomfördes följande förändringar i NVDBs datakatalog.

Vänligen notera att det dock är först under v22 (början juni) som dessa förändringar blir synliga på NVDB på webb och tillgängliga för nedladdning på Lastkajen. Dataproduktspecifikationerna (DPS) finns tillgängliga via https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/

 • Cykelgata (ny dataprodukt)
  Regeringen har gjort det möjligt att från och med 01 dec 2020 kunna registrera lokala trafikföreskrifter om Cykelgata på bilväg (Ett fåtal kommuner har hunnit skriva föreskrifter, så dataproduktens innehåll blir större allteftersom kommuner skriver föreskrifter).
 • Antal körfält (dataprodukt som avslutas)
  Använd dataprodukten Antal körfält2 istället.
 • C-cykelled (dataprodukt som avslutas)
  Använd dataprodukten Turismcykelled istället.
 • Vändmöjlighet (reviderad dataprodukt)
  Dataprodukten, som främst används av skogliga intressen, får ett nytt attribut Tillgänglighetsklass.

Flera dataproduktspecifikationerna (DPS) har också uppdaterats, nedan ett urval på de viktigaste förändringarna

Gatunamn
Trafikverket arbetar med att förenkla dataprodukten. Därför är ny riktlinje sedan jan 2021 att de kommuner som levererar Gatunamn via underlag helt kan ignorera Länkroll, Värd/Gäst och Riktning. För de kommuner som levererar via SS-XML, kan följande standardvärden användas;

 • Länkroll: normal
 • Värd/gäst: Vid de tillfällen då två olika namn finns på samma sträcka måste det ena sättas som värd och det andra som gäst. När det bara är ett namn ska värd användas
 • Riktning: med eller mot
 • Ordningsnummer: måste hanteras men Trafikverket kräver inte att det är korrekt

Väghinder
Förtydligande om att det är hinder som hindrar passage av fordon som ska registreras i Väghinder samt bildexempel tillagda i kap 8.2