Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nytt IT-system för ajourhållning av NVDB

IT-systemet som Trafikverket använder för att ajourhålla NVDB är drygt 20 år gammalt och måste av flera anledningar bytas ut. Ett projekt har därför startats för att anskaffa ett nytt IT-system.

Projektet är nu i så kallad analysfas, vilket innebär att vi analyserar olika alternativa lösningar. Vi har beskrivit kraven till den externa marknaden för att ta reda på om det finns färdiga system som tillgodoser våra behov och nu pågår genomgång av inkomna svar samt demonstrationer av dessa IT-system.

Projektet planeras att pågå till slutet av år 2023.

Ambitionen är att inte förändra gränssnitt mot kommuner med egna system och system inom Trafikverket.

Frågor kring projektet ställs till projektledaren, krister.andersson@trafikverket.se