Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nytt IT-system för att ajourhålla NVDB

Det IT-system som Trafikverket använder för att ajourhålla NVDB-databasen är mer än 20 år gammalt och har säkerhetsbrister samt komponenter som inte längre kan underhållas. Arbete har därför påbörjats för att anskaffa ett nytt IT-system. Arbetet bedrivs som ett projekt och planeras pågå fram till och med år 2023. Projektet strävar efter att behålla gränssnittet mot externa parter så oförändrat som möjligt. Information kommer att ske löpande på NVDB-rådet och som nyhet på nvdb.se.

Kontakta gärna projektledare Krister Andersson, krister.andersson@trafikverket.se, om du undrar över något.