Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Påminnelse - ajourhållningsstopp GCM-vägtyp

Under november månad är det ajourhållningsstopp av GCM-vägtyp i NVDB på grund av att Trafikverket ska migrera befintlig data till ny struktur. Se tidigare publicerad information här

Några vanligt förekommande frågor och svar:

 1. Är det bara GCM-vägtyp som inte får uppdateras under ajourhållningsstoppet?
  JA
 2. Får vi ansluta och koppla in nya noder på cykel- och gångnätet?
  JA
 3. Får vi påverka geometrin på cykel- och gångnätet (genom att antingen skapa nytt, rätta eller avsluta)?
  JA. Om man kan vänta är det dock att föredra eftersom vi inte kan utesluta negativ påverkan på migreringen
 4. Får vi registrera andra företeelser på cykel- och gångnätet? T.ex. byta väghållare?
  JA
 5. Får vi registrera GCM-passager på befintliga noder (som delas med bilvägar)?
  JA