Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Webbinarium om användning av NVDB-data

Vecka 49 håller NVDB-verksamheten webbinarium för dataleverantörer med tema användning av NVDB-data. Vi har bjudit in representanter från Here samt Södertörns brandskyddsförbund. De kommer att berätta lite kring sin användning av NVDB utifrån sina respektive verksamheter. Utöver detta kommer vi även att informera lite om hur Lantmäteriet använder NVDB-data.

Vi bjuder in till tre olika tillfällen, alla med samma innehåll. Informationen pågår i ca 30 min och därefter finns utrymme för frågor.

Kallelse har skickats ut men om du eller dina kollegor saknar sådan kan ni kontakta indatastod@trafikverket.se
Vid anslutning till mötet via webben önskar vi att du anger organisationstillhörighet tillsammans med namn så att vi vet vilka som deltagit.