Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Avvikelser tillgängliga för kommuner på Lastkajen

Varje månad körs ett antal maskinella kontroller mot NVDB som vi kallar för NVDB-Datavalideringar. Frågorna som ställs mot databasen kan exempelvis vara att dataprodukten GCM-vägtyp ska finnas heltäckande på gång- och cykelnät.

För att få tillgång till att hämta avvikelserna på Lastkajen, ansök här: lastkajen@trafikverket.se