Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Förändringar i Lastkajen av format och benämningar vid årsskiftet 2022/2023

Vid årsskiftet kommer formaten shape och MIF/MID att plockas bort från Lastkajen. Det innebär att färdiga datapaket inte längre kommer att finnas tillgängliga i formatet shape och det kommer inte längre att vara möjligt att göra egna beställningar av data i formaten shape och MIF/MID.

I samband med det kommer vi även att ändra benämningar på vissa generella attribut som har att göra med datum eller linjär referering. Det gör vi p.g.a. att vi har nya programvaror där motsvarande förändringar har implementerats. I ISA-filen kommer attributnamnen behålla nuvarande benämningar men formatet kommer att bytas till Geopackage.

Nedan kan ni se nuvarande och nya benämningar vid beställning av väg- och järnvägsdata samt homogeniserade vägdata.