Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

ISA hastighet - kommande förändringar

Avvikelserapport hastighetsgräns, som är en del av dataprodukten ISA, ajourhålls inte sedan hösten 2021 och kommer att avslutas i maj 2022. Avvikelserapport hastighetsgräns kommer då att plockas bort från datapaketet ISA hastighet i Lastkajen.