Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya kontroller på data i NVDB – hjälper kommuner att förbättra data

NVDB-Datavalideringar är maskinella kontroller som bland annat kontrollerar fullständighet t.ex. att företeelser finns där de ska finnas. Exempel på detta är att GCM vägtyp ska vara heltäckande på gång- och cykelnät. De är löpande kontroller som är schemalagda och körs en gång i månaden.

Nu har Trafikverket öppnat upp för nedladdning av filer med avvikelsekandidater från Lastkajen. För att få tillgång till detta behöver användare i kommunen ansöka om rättigheter till NVDB-Datavalideringar genom att skicka ett meddelande till lastkajen@trafikverket.se

Har du frågor om detta kontakta indatastod@trafikverket.se