Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya och förändrade dataprodukter maj 2022

Den 3 maj 2022 genomfördes följande förändringar i NVDBs datakatalog.

Vänligen notera att det dock är först under början av juni som dessa förändringar blir synliga på NVDB på webb och tillgängliga för nedladdning på Lastkajen. Dataproduktspecifikationerna (DPS) finns tillgängliga från första veckan av maj via https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/

 • Begränsad bruttovikt & Begränsad axel- och boggitryck (reviderade dataprodukter)
  Två attribut, Beteckning och Gäller inte fordon/trafikant har lagts till i respektive dataprodukt. Från och med 3 maj kan man alltså registrera Beteckning i NVDB på nya och förändrade  föreskrrifter i STFS. Detta ger en tydligare koppling mellan föreskrift och företeelse. Attributet Gäller inte fordon/trafikant möjliggör att i NVDB återge det fulla djupet av en föreskrift genom att kunna registrera om fordon undantas från föreskriften.

  Vidare kommer Trafikverket under maj ladda in drygt 100 föreskrifter som idag finns i STFS men som saknas i NVDB.

Övriga förändringar.

 • Justerade beskrivningstexter
  Trafikverket har sett över den beskrivande texten för attributen av de dataprodukter som finns i NVDB, detta kommer återspeglas i Lastkajen i början av juni när man väljer Läs om våra data Vägdata.

 • ISA, Intelligent Speed Adaption (reviderad produkt)
  Avvikelserapport hastighetsgräns, som var en del av ISA-filen, ajourhålls inte sedan hösten 2021 och har plockats bort ur ISA-filen.

Nedan beskrivs de dataproduktspecifikationer (DPS) som har uppdaterats.

 • DPS Antal körfält2
  Förtydligande om omfattning i kap 3 samt ändringar i kap 8.2 Produktion

 • DPS Begränsad fordonsbredd
  Förtydligande riktning i kap 4.1

 •  DPS Begränsad fordonslängd
  Förtydligande riktning i kap 4.1

 • DPS Bro och tunnel
  Förtydligande av beskrivning i kap 1.2

 • DPS Farthinder
  Förtydligande om gupp i Kapitel 8.2