Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya och förändrade dataprodukter november 2022

Den 2 nov 2022 genomförs följande förändringar i NVDBs datakatalog.

Vänligen notera att det dock är först under början av december som dessa förändringar blir synliga på NVDB på webb och tillgängliga för nedladdning på Lastkajen. Dataproduktspecifikationerna (DPS) finns tillgängliga från mitten av november via https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/

Bygdeväg (ny dataprodukt)
Bygdevägar är bilvägar med en körbana för bilar och två bredare vägrenar på var sida för cyklister/gångtrafikanter. Bygdeväg har sträckutbredning på statligt och kommunalt bilnät och har två attribut ”bredd på vägren” och ”färg på vägren”.

Trafikverket kommer under november ladda in drygt 30 km Bygdeväg.

Korsning (reviderad dataprodukt)
I befintligt attribut Generaliseringstyp sker följande förändringar

 • Trafikplats (värdemängd avslutas)
 • Droppe (ny värdemängd)

Tre nya attribut skapas

 • Ingår i trafikplats (nytt attribut, som kan anta värden Ja/Nej)
 • Trafikplatsnamn (nytt attribut)
 • Tpl-nummer (nytt attribut, text, för att kunna hålla trafikplatsnummer som 96.1)

Två befintliga attribut avslutas

 • Trafikplatsnummer (avslutas)
 • TPL_undernummer (avslutas)

Trafikverket kommer ladda in förändringar och fylla de nya attributen med data under november, t.ex. så kommer de korsningar som idag har generaliseringstyp trafikplats att få sin rätta generaliseringstyp.

Väghinder (reviderad dataprodukt)
Ny värdemängd, stenhinder läggs till i befintligt attribut Hindertyp.

Förbud mot trafik (reviderad dataprodukt)
Nytt attribut Beteckning läggs till, vidare ändras maxvärdet i befintligt attribut Totalvikt från 63.5 ton till 74 ton. Beteckning (som beskriver löpnumret i STFS) i dataprodukter rörande trafikregler. Med detta skapas en tydligare koppling mellan föreskrift och företeelse.

Övriga förändringar

Trafik (reviderad dataprodukt)
Följande förändringar genomförs för dataprodukten Trafik (ÅDT)

 • Nytt attribut Mc flöden skapas med följande värdemängder
  • 0 - 10 
  • 11 - 50 
  • 51 - 100 
  • 101 - 150 
  • 151 - 200 
  • 201 - 250 
  • 251 - 300 
  • 301 – 
  • Uppgift saknas
 • Aliasnamnet (Longname) ändras för 4 attribut nedan
  • ÅDT fordon-> ÅDT samtliga fordon
  • Osäkerhet fordon-> Osäkerhet samtliga fordon
  • ÅDT lastbilar-> ÅDT tunga fordon
  • Osäkerhet lastbilar-> Osäkerhet tunga fordon