Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nytt IT-system för ajourhållning av NVDB

Arbetet att byta ut IT-systemet som Trafikverket använder för att ajourhålla NVDB fortsätter. Projektet arbetar nu med att utveckla ett antal funktioner, bland annat för att hämta och skicka data mellan extern part och Trafikverket, vilket ska göras på ett likartat sätt som idag. Projektet utvecklar även funktioner för att förbättra säkerheten genom att  bl.a. ta fram ett nytt inloggningsförfarande mellan systemen.

Ökade säkerhetskrav gör att gränssnittet mot kommuner med egna system påverkas. Berörda systemleverantörer har fått en genomgång av vilka förändringar som Trafikverket planerar genomföra och vilka delar som påverkas. Projektet kommer fortsätta att löpande kommunicera och informera berörda systemleverantörer.

Projektet arbetar också med att tillsammans med leverantör ta fram och genomföra mindre anpassningar av valt standardsystem för att passa Trafikverket. 

Frågor kring projektet ställs till projektledare krister.andersson@trafikverket.se