Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Webbinarier med tema leveranser

Vecka 10 och 11 håller NVDB-verksamheten i ett webbinarie med tema Leveranser. Vi kommer prata om leveransområden och ansvar, flödet av trafikregeldata med lite extra fokus på bärighetsföreskrifter och även ta upp vanliga brister i leveranserna till NVDB och hur man når en bättre leveranskvalitet.

Vi bjuder in till tre olika tillfällen, alla med samma innehåll. Informationen pågår i ca 30 min och därefter finns utrymme för frågor.

Kallelse har skickats ut men om du eller dina kollegor saknar sådan kan ni kontakta indatastod@trafikverket.se
Vid anslutning till mötet via webben önskar vi att du anger organisationstillhörighet tillsammans med namn så att vi vet vilka som deltagit.