Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Webbinarier med tema valideringar och kontroller

Vecka 18 håller NVDB-verksamheten i ett webbinarie med tema valideringar och kontroller. Vi kommer prata om de olika tjänster som NVDB kan tillhandahålla för att öka kvalitén. Det är allt ifrån datavalideringar, kvalitetskontroller och andra tjänster som kan vara till stöd för kommuner i deras kvalitetsarbete.

Vi bjuder in till tre olika tillfällen, alla med samma innehåll. Informationen pågår i ca 30 min och därefter finns utrymme för frågor.

Kallelse har skickats ut men om du eller dina kollegor saknar sådan kan ni kontakta indatastod@trafikverket.se Vid anslutning till mötet via webben önskar vi att du anger organisationstillhörighet tillsammans med namn så att vi vet vilka som deltagit.