Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Byte av IT-lösning för NVDB

Trafikverket byter ut den tekniska miljön för ajourhållning av Nationell vägdatabas (NVDB) till en modernare och mer automatiserad IT-lösning. Möjlighet till förändring i NVDB kommer därför att vara begränsad under perioden 2023-10-25 tom 2023-11-20.

Bakgrund
NVDB är en av samhällets grunddatabaser. Här finns information om Sveriges vägnät, både statliga, kommunala och enskilda vägar, som vilken hastighetsgräns som gäller för en viss väg eller vilken typ av beläggning vägen har. Det IT-stöd som togs i drift år 2000 är idag föråldrat och har tekniska brister. Vi byter därför ut det mot ett IT-stöd med en modernare och mer automatiserad ajourhållning av vägnätet.

Vad ska ske? När?
Övergången till ny IT-lösning är planerad till den 21 november 2023. Arbetet kommer att kräva förberedelser som gör att vi behöver begränsa möjligheten att ajourhålla förändringar av Sveriges vägnät under en övergångsperiod på 4 veckor med start den 25 oktober. Detta för att vi ska kunna hantera och avsluta de aktuella ärenden som ligger på kö för åtgärd innan vi går över till den nya IT-lösningen.

Tidplan:

  • 24 oktober är sista leveransdatum för ärenden från tekniska system som levereras för manuell granskning (systemet kommer vara öppet men ärenden inkomna efter sista leveransdatum hanteras ej utan får skickas om på nytt efter öppningsdatum)
  • 7 november stängs systemet
  • 21 november öppningsdatum

Påverkan
NVDB på webb påverkas inte utan är i bruk under övergångsperioden. Däremot kommer vi inte att kunna hantera inskickade ärenden i samma takt som vanligt under den här tiden. De ärenden som ej hinns med hamnar i en kö, och åtgärdas efter bytet av IT-lösning.
Det kommer också att vara möjligt att hämta information om vägnätet via Lastkajen under hela perioden.

När den nya IT-lösningen är i bruk kan kön på inskickade ärenden till en början vara lite längre. Vi ber om överseende med det och hoppas att det inte ska påverka er i någon större omfattning.