Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Kvalitetshöjning av GCM-vägtyp i NVDB

Trafikverket har genomfört en automatisk kontroll i NVDB med syfte att höja kvaliteten på GCM-vägnätet avseende dataprodukten GCM-vägtyp.

Enligt dataproduktspecifikationen (DPS) ska varje del av GCM-vägnätets konstruktion definieras med en GCM-typ enligt den värdemängd som finns beskriven i DPS.

När en GCM-väg korsar en körbana för bil, som finns representerad med en väglänk, ska någon av GCM-typerna som omfattar passage, överfart eller övergångsställe användas. Kontrollen som utförs innebär att vi identifierar var dessa GCM-typer saknas.

image7iv9.png

Vad gör Trafikverket?
Kontrollen som utförs på kommunala och enskilda vägar innebär att vi identifierar korsningar där GCM-typ inte är definierad som:
125. Cykelpassage och övergångsställe
130. Cykelöverfart och övergångsställe
135. Cykelpassage
140. Cykelöverfart
145. Övergångsställe
150. Gatupassage utan utmärkning

Resultatfiler i GeoPackageformat läggs ut på Lastkajen för din kommun (Hämta data -> Färdiga datapaket -> NVDB-Datavalideringar). Resultatfilen innehåller punkter som kan användas som en indikation var GCM-typ behöver korrigeras.

Vad kan jag på kommunen göra?
Om du inte har tillgång till NVDB-Datavalideringar i Lastkajen så behöver du begära den behörigheten hos lastkajen@trafikverket.se

Ladda hem filen ”Kommun_GCMVägtyp_T_felkod.gpkg” att använda som referens för att lokalisera bristerna. Filen innehåller punktobjekt som kan användas som en indikation var GCM-typ behöver korrigeras.
Rätta GCM-vägtyp genom att lägga på rätt GCM-typ som en sträckutbredning på GCM-vägnätet och leverera som ordinarie leverans till NVDB. För dig som inte levererar till NVDB via ett tekniskt system vill vi även tipsa om att använda våra leveransmallar för att skicka in underlag via fil i NVDB på webb.
Om ni avser att göra stora leveranser så vill vi att ni meddelar dessa i förväg till indatastod@trafikverket.se så att vi kan planera in arbetet på bästa sätt.

Bra att ha
Länk till DPS: GCM-Vägtyp (trafikverket.se)
Länk till leveransmallarna: Specifikationer och stödjande dokument (nvdb.se)
Länk till NVDB-utbildning om GCM-vägnätet: Block 4 - Gång-, cykel- och mopedvägnät och deras företeelsetyper