Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Månadens kommun - Svedala - december 2023

Månadens kommun - Svedala
Svedala använder NVDB via tekniskt system samt i kartor och kommunikation
I artikelserien ”Månadens kommun” berättar vi om en kommun och dess arbete med NVDB för att sprida kunskap och inspiration. I december månad är det Svedalas tur.
I Svedala används ett tekniskt system som hämtar hem och använder NVDB-data för flera olika syften så som skapande av trafikföreskrifter, platsuppslagning, överblick av vägnätet i kommunen, placering av belysningsstolpar och grävtillstånd.
Utöver detta används NVDB även i kartor och för att kommunicera med medborgarna berättar Jenny Hansson, GIS-ingenjör i Svedala.

”Data från NVDB används för att planera snöröjning, producera cykelkartor och kontrollera korsningar. Sedan Lantmäteriet började hämta vägnätet från NVDB till sina kartor använder vi indirekt data från NVDB dagligen i våra bakgrundskartor.
Dessutom används NVDB på webb i kommunikation med medborgare och ledningsägare. Ofta gäller detta frågor om väghållare eller driftbidrag.”

Bilden visar hur Svedala kommun använt vägnätet från NVDB både som en del av sin tätortskarta och som grund för en korsningsinventering.

 

image5trxb.png