Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nu höjer vi kvaliteten av Bärighet i NVDB

Trafikverket kommer påbörja ett arbete med att rätta upp brister av Bärighet i NVDB. NVDB ska spegla de föreskrifter som finns i STFS (Svensk trafikföreskriftssamling) på Transportstyrelsen och efter kontroller ser man att så är inte fallet med Bärighetsklass.

Arbetet kommer att starta under mars månad och information kommer att skickas ut till kommunens NVDB-kontaktperson ett par veckor innan översynen påbörjas i deras kommun.

Vad är gjort så här långt

Under 2022 genomförde SKR två webinarier tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen (22 februari och 21 november) för att informera om kvalitetsbrister i NVDB och gav en rekommendation till alla kommuner att se över sina bärighetsföreskrifter i STFS. När kommunen gjort det skulle man meddela Trafikverket som då kunde rätta upp de eventuella brister som finns i NVDB.

Det här arbetet är nu slutfört för de kommuner som meddelat Trafikverket att man genomfört en översyn.

Vad kommer Trafikverket att göra

Trafikverket kommer nu att fortsätta att rätta upp brister av Bärighet i NVDB för att spegla de föreskrifter som finns i STFS i de kommuner som inte meddelat att man genomfört en översyn under 2022. Det gör man där kommunen är väghållare genom att lägga in de trafikföreskrifter som finns registrerade i STFS och på resterande kommunalt vägnät registrerar man BK2.

Man kommer att sätta upp en turordningslista med de kommuner man jobbar med.

Vad kan jag på kommunen göra?

Du som NVDB-kontaktperson rekommenderas informera din trafikingenjör att arbetet påbörjas.

Du som trafikingenjör rekommenderas att se över era bärighetsföreskrifter i STFS om ni inte redan gjort det. Ser det bra ut eller behöver det skrivas nya eller upphävas?

Tänk på

Alla kommunala vägar, som inte har en föreskriven bärighet kommer att registreras som BK2 i NVDB. Om en kommun har en allmän väg som inte är föreskriven som BK1 bör man skriva en BK1-föreskrift för sträckan eller skicka in information om sträckan till Trafikverket via NVDB på Webb.

Kommunens NVDB-kontaktperson kommer att få information om när i tiden Trafikverket planerar att påbörja arbetet i er kommun. Behöver man mer tid för att säkerställa föreskrifterna kan man meddela Trafikverket på indatastod@trafikverket.se. Ange i så fall när ni beräknar vara klar med att säkerställa.