Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya rapporter på webbsidan för Datakvalitet

På vår webbsida lägger vi upp resultatet av Externa kvalitetskontroller och NVDB-Datavalideringar i rapporter som finns att ladda ner och läsa.

En nyhet på vår webbsida är även vårt verktyg NVDB-VISQ för att enkelt kunna se var det t.ex. saknas hastighetsgräns på bilnätet i NVDB.

Läs mer här Datakvalitet vägdata - Bransch (trafikverket.se)