Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nytt IT-system för ajourhållning av NVDB

Arbetet med att byta ut IT-systemet som Trafikverket använder för att ajourhålla NVDB fortsätter. Projektet är nu i slutfasen med att utveckla ett antal funktioner, bland annat för att hämta och skicka data mellan extern part och Trafikverket, vilket ska göras på ett likartat sätt som idag samt integrera funktionalitet som Trafikverket utvecklat med det standard system som upphandlats för ajourhållning.

 

Ökade säkerhetskrav gör att gränssnittet mot kommuner med egna system påverkas. Berörda systemleverantörer har fått en genomgång av vilka förändringar som Trafikverket gör. Det har också upprättats en testmiljö där systemleverantörerna testar bl.a. det förbättrade, utifrån ett säkerhetsperspektiv, inloggningsförfarandet.

 

Planen är att ersätta NVDB-TL med den nya IT-lösningen i höst, vilket kommer påverka tillgängligheten under en övergångsperiod. Mer information kommer.

 

Frågor kring projektet ställs till projektledare krister.andersson@trafikverket.se