Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Sammanfattat regelverk för kommunala leveranser

Vi har tagit fram ett nytt dokument som ska fungera som ett sammanfattat regelverk för de kommunala leveranserna. Detta hittar ni under fliken ”Dokumentation”, därefter ”Specifikationer och stödjande dokument” och är benämnt Förhållningssätt och regler vid leverans.
Målet med dokumentet är att alla parter som berörs av det (kommunala leverantörer, systemleverantörer och ajourhållare) ska kunna se vilka förhållningssätt och regler som vi utgår ifrån i vår ajourhållning, och därmed bilda sig en uppfattning av vad som ska ingå och hur man ska leverera respektive företeelse.

Dokumentet kan komma att utvecklas och förtydligas ytterligare med tiden, men med en spårbarhet både vad gäller innehåll och tidpunkt för ändringar. Om uppdateringar i dokumentet sker så kommer det att ske vid vissa tidpunkter på året (inte fastställda ännu).

Dokumentet är tänkt att sammanställa de regler vi har och förtydliga dem, men regelverket i TDOK 2021:0028 och TDOK 2021:0029 samt DPS´erna är fortfarande de officiella dokumenten som detta vilar på. Den info som eventuellt saknas i detta nya dokument ska fortfarande gå att hitta i dessa officiella dokument.