Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Trafikverket flyttar fram bytet av den tekniska miljön för ajourhållning av Nationell vägdatabas (NVDB). Övergång till ny IT-lösning planeras att ske under vecka 9 2024.

Ursprungligen var planen att genomföra teknikbytet för NVDB:s underhållsmiljö hösten 2023, följt av kompletterande tilläggsfunktioner under början av 2024. Under den pågående testperioden har det blivit tydligt att vissa av dessa tilläggsfunktioner behöver finnas tillgängliga från början, vid driftsättningen. Därför har Trafikverket beslutat att skjuta fram tidpunkten för teknikbytet. Som ett resultat av detta kommer systemet för mottagande av ärenden att förbli öppet fram till 4 veckor innan det nya planerade datumet för driftsättningen.