Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Utredning om dataleveranser till NVDB

Under hösten kommer Trafikverket att genomföra en utredning där man via intervjuer med kommuner och Trafikverket vill få en bild av hur det fungerar att leverera NVDB-data till Trafikverket. Tanken är att ta reda på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra och om det finns några åtgärder som kan genomföras, inom eller utanför Trafikverket för att förbättra leveranserna och hanteringen av data. Kontakt kommer att tas med föreslagna kommuner men är du som kommun intresserad att delta kan du själv kontakta NVDB:s indatastöd, indatastod@trafikverket.se  och meddela att du är intresserad att delta.

 

Vill du veta mer om utredningen kan du kontakta Tomas Löfgren, tomas.lofgren@trafikverket.se