Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Månadens kommun - Boden - maj 2024

Bild_Bilgångcykel.png
Månadens kommun - Boden
 

NVDB-data utgör underlag i Bodens kommuns karttjänst webbGIS 
I artikelserien ”Månadens kommun” berättar vi om en kommun och dess arbete med NVDB för att sprida kunskap och inspiration. I maj berättar vi om Bodens kommun. 

Bodens kommun använder idag NVDB främst för inhämtning av information som sedan används vidare. Data som hämtats automatiskt nyttjas bland annat i olika karttjänster i kommunens webbGIS och vid framtagande av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. 

Väghållare nyttjas av flera verksamheter. Vidare används även vägnummer, hastighetsgränser, bärighetsklasser och vägbredd för olika ändamål. NVDB-data används också för att hitta saknade vägkanter i primärkartan.
Boden_Bild1.pngFigur 1. Exempel på hur NVDB används i Bodens kommun

Niklas Nordström, Infrastruktursamordnare i kommunen berättar om att Boden nu också är på väg att ansluta sig till Blåljuskollen:

”Bodens kommun kommer att ansluta sig till Blåljuskollen och har påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra kommunens vägdata. Det är viktigt för blåljusaktörer med aktuell och uppdaterad information för sina nätverksanalyser”. 

Niklas passar på att önska flera funktioner i NVDB:

” Vi skulle gärna se att NVDB innehåller ännu fler funktioner än idag. Något vi önskar är spegling av trafikflödeskartan, exempelvis med färgkodning för olika intervall av trafikintensitet. Det hade också varit önskvärt att kunna se busshållplatser och hållplatstyp. ”


imagedd4et.png