Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Månadens kommun - Botkyrka - februari 2024

Bild_Bilgångcykel.png
Månadens kommun - Botkyrka
 

Botkyrka, en kommun med bred användning av NVDB
I artikelserien ”Månadens kommun” berättar vi om en kommun och dess arbete med NVDB för att sprida kunskap och inspiration. I februari berättar vi om Botkyrka kommun.  

Botkyrka har sedan länge använt NVDB-data brett till många olika användningsområden. Det finns ett stort engagemang för NVDB i kommunen, vilket inte minst, har avspeglat sig i NVDB-samverkan där Botkyrka tidigare varit en av kommunrepresentanterna. NVDB Samverkans syfte är att ge kommuner och Lantmäteriet möjlighet att inkomma med förslag på förändringar eller nya dataprodukter i NVDB och ge inspel i pågående utredningar. 

Robert Sjöholm är GIS ingenjör i Botkyrka kommun och berättar om den breda användningen nedan.

Vi använder NVDB för att planera snöröjningen.  Med hjälp av uttagna vägsträckor som kommunen är ansvariga för använder vi oss av FME för att säkerställa att det finns utförare av snöröjning på alla sträckor. För att utförarna ska få uppdaterade vägkartor och kunna planera och prioritera röjningen hämtar vi data från NVDB som visar prioritet och typ av väg, bilväg eller gång/cykelväg. ”

Botkyrka kommun använder även NVDB-data för skolskjuts- och förskoleplacering. Med hjälp av NVDB-data kan distans och sträcka mellan bostadsadresser och skolorna räknas ut och via uträkningen kan sedan stora delar av besluten automatiseras.

”Vi har ett antal parametrar för att se vilka vägar som är säkra och lämpliga att ta sig fram på för barn. De här vägarna används sedan för att räkna ut avstånd mellan bostad och skola vilket är en viktig parameter som används för skolskjuts. För förskoleplacering kan närmaste förskola prioriteras fram i mån av plats samt om syskon går i förskolan och andra parametrar, säger Robert.”

Skolvalskartan.png
Figur 2 Uttag från vägar till skolvalskartan. Uttaget visar vägar som anses säkra för att barn ska kunna ta sig till skola. Alla passager över bilvägar sker vid övergångställen vilket kan öka distansen till närmsta skola men ger en mer realistisk bild om hur det är tänkt att barn ska kunna ta sig säkert från bostad till skola.

Botkyrka kommun är godkänd enligt blåljuskollen och ser därmed till att ha mycket information, ex övergångställen, höjdhinder, korsningar, väghinder, på plats för att underlätta blåljusaktörernas navigation och planering. Robert berättar vidare:

”Med hjälp av NVDB data har vi gjort analyser för att få fram sträckor och förbättra datakvaliteten där vi inte tidigare hade GCM passager, GCM separationer, korsningar, slitlager, vägbredd, bommar, och gatutyp. Genom förbättrad datakvalitet underlättar vi navigering och planering för blåljus på vägarna. Vi håller nu även på med att kontrollera adresspunkter med hjälp av NVDB för att hitta dåligt placerade infarter vid fastigheter. Det underlättar navigering och medför att blåljusenheter alltid anländer till vägen som är i närmast anslutning till fastigheten. ”

Albyhöjden.png
Figur 2 Uttag från GCM vägar och GCM passage över Albyhöjden. Ett större arbete gjordes med GCM data under 2023 vilket resulterade i en stor förbättring av datalagren. imagedd4et.png