Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Månadens kommun - Ludvika - april 2024

Bild_Bilgångcykel.png
Månadens kommun - Ludvika
 

NVDB-data möjliggör skolskjutsplanering och helhetsgrepp över olika vägnät inom Ludvika kommun
I artikelserien ”Månadens kommun” berättar vi om en kommun och dess arbete med NVDB för att sprida kunskap och inspiration. I april berättar vi om Ludvika kommun.  

Ludvika använder NVDB för sin skolskjutskarta. Med hjälp av vägdata från Lastkajen kompletterat med eget gångnät och ruttplaneringsverktyg har rutiner för att se om barnen har rätt till skolskjuts beroende på var de bor kunnat användas.
Bild1.png
NVDB data som används för skolskjutsplanering.

Vidare används NVDB för skogsbilvägar och enskilda vägar. Carolin Roos Tanse arbetar som GIS-ingenjör berättar.

”Då vi som kommun är skogsägare försöker vi nu få till avtal med NVDB för att få leverera information om våra skogsbilvägar. Detta är viktigt ur både säkerhetsynpunkt och för att få ett bättre helhetsgrepp om vårt vägnät. Med hjälp av NVDB digitaliserar vi också information om våra enskilda vägföreningar i kommunen för att få en bättre överblick över vägskötsel i kommunen. ”

Carolin berättar också om framtidsplaner att använda NVDB ännu mer.

”Vi arbetar för att i framtiden lättare kunna använda data från NVDB för snöröjning, beläggningsarbete, underlag till cykelkarta och placering av belysningsstolpar. Vi har också planer på att i år anmäla oss till blåljuskollen. ”

Bild2.jpg
Cykelkarta som tagits fram med hjälp av GC nätet i NVDB


imagedd4et.png