Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Månadens kommun - Sundsvall - juni 2024

Bild_Bilgångcykel.png
Månadens kommun - Sundsvall
 

Sundsvall är en kommun med bred användning av NVDB-data  
I artikelserien ”Månadens kommun” berättar vi om en kommun och dess arbete med NVDB för att sprida kunskap och inspiration. I juni berättar vi om Sundsvalls kommun. 

Sundsvalls kommun använder NVDB-data till alla slags nätverksanalyser, den vanligaste analysen som används och uppdateras varje år är analysen för skolskjuts. Den används av handläggare eller av Sundsvalls skolskjutsrobot Karolina.

Sundsvall.png
Figuren visar beräkning av rätt till skolskjuts för en specifik adress, 2 eller 3 km enligt nätverksanalys.

Anna Kåren, geodatasamordnare i kommunen berättar:

”Vi räknar på alla vägar förutom motorvägar. Vi skulle vilja göra ett jobb framöver där vi klassificerar vägarna utifrån skolskjuts så att beräkningar inte sker längs vägar som inte plogas eller inte har belysning, men all den informationen har vi inte samlat på ett ställe så den går enkelt att använda. Genom att visa vilka vägar som ingår i beräkningen får vi även rättningar från skolan att det ibland saknas en väg som vi missat i våra processer.
För några år sen rapporterade vi in alla gångvägar till NVDB, det förbättrar våra möjligheter att kunna göra analyser på cykel och gångnätet, dessa används vid analysen för skolskjuts tillsammans med bilnätet. När brister hittas rapporterar vi in dessa kontinuerligt för att förbättra näten.”

Utöver skolskjuts har Sundsvalls kommun tagit fram egna företeelser för plogning, sandning och saltning som sedan knutits till NVDB länkarna. Detta har förenklat administrationen av det lagret mycket jämfört med att bygga upp något eget fristående.

Sundsvall2.png
Figuren visar Sundsvalls egna företeelse Plogning.

Vidare beräknas ofta statistik som efterfrågas av verksamheten med NVDB-data som källa. Det kan vara t.ex. antal meter kommunal GC väg. Även den interna webbkartan är ett uppskattat hjälpmedel av alla verksamheter inom kommunen och där visas nästan all NVDB data för att handläggare ska kunna hitta information om vägar. Sundsvall är också på gång att lansera en tjänst för att anmäla fel i webbkartan, inklusive rättningar som ska till NVDB. Målet med tjänsten är att det ska vara enkelt att rapportera in ett fel direkt när det upptäcks i kartan.

Sundsvall3.png
Figuren visar den interna webbkartan där information från NVDB är en viktig del.

Även Sundsvalls kommuns gatuavdelning använder NVDB-data dagligen. De lokala trafikföreskrifter som införs är knutna till vägnätet, vilket underlättar arbetet att förbättra trafiksäkerheten, trafikflöden och ger förutsättningar för användning i olika system för navigering. NVDB används även för att planera arbeten som exempelvis planering av beläggningsarbeten eller vinterväghållning. NVDB används också för att göra utredningar och bedömningar av inkomna TA- och schaktansökningar. Under 2024 har det startats en intern NVDB-grupp med syftet är att sprida vad som finns i NVDB och vad som bör rapporteras in vid förändringar i vägnätet.

”Vi tycker det är viktigt att rapportera in rätt i NVDB eftersom det kommer in i bakgrundskartan från Lantmäteriet som är den karta som ofta används av verksamheterna. Vi har också genomfört Blåljuskollen där vi varit med och påverkat processen för hur nya vägar ska rapporteras in”, säger Anna.


imagepekmf.png