Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Övergång till ny IT-lösning för NVDB

  • Trafikverket byter ut IT-lösning för ajourhållning av NVDB.
  • Trafikverket behöver ha en period på ca 2 veckor för övergång till ny IT-lösning.
  • Stängningsdatum är den 15 april då stängs nuvarande system ned. Ny IT-lösning beräknas vara igång senast den 26 april.
    imagemd64f.png
  • Under stängningsperioden kommer byte till ny IT-lösning att pågå och då kommer det inte att gå att ”synka” data dvs hämta förändringar.
  • Ärenden som är öppna vid stängningsdatum hanteras efter övergång i ny
    IT-lösning.
  • NVDB på karta (ersättaren till NVDB på webb) kommer att vara tillgänglig under perioden men underlagsärenden kommer att läggas på kö och hanteras när perioden är över och nya IT-lösningen är i drift.