Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Övergång till ny IT-lösning för NVDB

På måndag den 15/4 stängs IT-lösningen för NVDB ner under en kortare period.
Trafikverket byter ut IT-lösning för ajourhållning av NVDB.
Trafikverket behöver ha en period på ca 2 veckor för övergång till ny IT-lösning.
Stängningsdatum är den 15 april, då stängs nuvarande system ned. Ny IT-lösning beräknas vara igång senast den 26 april.

imageib64.png

Under stängningsperioden kommer byte till ny IT-lösning att pågå och då kommer det inte att gå att ”synka” data, dvs hämta förändringar.
Ärenden som är öppna vid stängningsdatum hanteras efter övergång i ny
IT-lösning.
NVDB på karta (ersättaren till NVDB på webb) kommer att vara tillgänglig under perioden men underlagsärenden kommer att läggas på kö och hanteras när perioden är över och nya IT-lösningen är i drift.