Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Trafikverkets dataproduktförändringar, våren 2024

Vissa förändringar i vårt produktutbud har redan trätt i kraft under början på 2024 som vi härmed vill informera om. Den sjunde maj planeras nästa datakatalogsförändring på vägsidan.

Nedan presenteras de förändringar som sker då.

Redan genomförda förändringar 2024

 • Det finns redan nu en ny produkt Plankorsning väg-järnväg som finns på Lastkajen. Den ersätter produkten Järnvägskorsning som just nu finns kvar men kommer att avslutas i samband med datakatalogsförändringen 7 maj.

 • Trafikverket har nya regioner sedan årsskiftet. De nya Trafikverksregionerna har samma utbredningar som Civilområdena. På Lastkajen erbjuder vi just nu både de gamla och de nya Trafikverksregionerna för Blåljuspaketet på Lastkajen. Informationsmaterial som hör till paketet är uppdaterade men observera att paketen från 31/12 avser de gamla Trafikverksregionerna, de paketen uppdateras inte längre, men ligger kvar under en övergångsperiod.


Planerade förändringar 7 maj 2024.

 • Den nya produkten Färist lanseras. Färist är ett galler placerad i vägbanan för att hindra passage av klövdjur. Dataprodukten innehåller information om position, längd och bredd för färister längs statlig bilväg.

 • Den nya produkten Fordonståg upp till 34,5m lanseras och visar utifrån föreskrift var lastbilar om 34,5 meter får färdas.

 • Den nya produkten Förbud mot omkörning lanseras utifrån föreskrift om omkörningsförbud. Den nya produkten innehåller attribut, fordonsslag och tid. Samtidigt som den nya produkten träder i kraft kommer den befintliga produkten Omkörningsförbud att avslutas.

 • VV-slitlager som endast finns på statlig bilnät försvinner. Istället hänvisas till den mer generella produkten Slitlager som anger för allt nät om det är belagt eller grus. För användare som fortsatt är intresserade av detaljer på statligt bilnät, hänvisas till verktyget PMSv4 - Start (trafikverket.se).

 • Vidare får ett stort antal dataprodukter relaterade till föreskrifter attributet Beteckning. Beteckning består av ett löpnummer uppbyggt av organisationskod, årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljs från årtalet genom kolon.

  Begränsad fordonsbredd
  Begränsad fordonslängd
  Cirkulationsplats
  Cykelgata
  Fordonståg upp till 34,5 m
  Förbjuden färdriktning
  Förbjuden sväng
  Förbud om omkörning
  Gågata
  Gångfartsområde
  Hastighetsgräns
  Huvudled
  Inskränkningar för transport av farligt gods
  Kollektivkörfält
  Miljözon
  Motortrafikled
  Motorväg
  Stopplikt
  Tättbebyggt område
  Väjningsplikt

 • Vidare kommer de ”fordonslistor” uppdateras med personbil klass II (husbil). Fordonslistor som dataprodukter baserade på trafikregler/föreskrifter används för att beskriva vilka fordon som undantas från förbud.

 • Gällande produkten Cykelvägskategorier görs den möjlig att lägga även på bilnätet. Samt att två nya attribut Primär funktion och kvarterscykelväg läggs till. Primär funktion kan vara antingen Supercykelväg, Pendling, eller Rekreation. Kvarterscykelväg består endast av alternativen Ja/Nej.

 • För produkten GCM-separation kommer en ny värdemängd ”Pollare” i attributet Separation för att beskriva en typ av separation som är en kombination av vägmarkering + stolpar.

 • I produkten Antal körfält2 sker en justering av beskrivande texten för två attribut. Detta för att förtydliga att inga blanktecken är tillåtna samt att informationen ges per körbana (och inte per sträcka)

 • För produkten Vägbredd görs en justering av den beskrivande texten för att förtydliga att informationen ges per körbana och inte per sträcka.