Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Ändringar i gällande dokument

Här samlar vi beslutade förändringar i styrande och stödjande dokument som kommer att införas i kommande versioner. Ändringarna ska tillämpas från angivet datum.

Datum Dokument Beskrivning
    <inga beslutade förändringar>