Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Hämta data på Lastkajen

Lastkajen är en webbaserad applikation som gör det möjligt att beställa och hämta vägdata från NVDB. Här kan du antingen hämta färdigpreparerade standardleveranser eller skräddarsy din egen beställning. 

Uttaget kan levereras i fem filformat:

  • xml - Extensible Markup Language är ett märkspråk som beskriver hur data är strukturerade. Det används framför allt till att lagra, strukturera och överföra data.
  • shp - Shape är ett format som är utvecklat av ESRI. Formatet beskriver och lagrar geografiska data i punkter, linjer och polygoner tillsammans med en attributfil.
  • mdb - Mdb är en personlig geodatabas som kräver ESRI-verktyg. Databasen ger möjlighet till komplexa analyser, men har dock en begränsning i storlek på 2 GB.
  • Map-Info – Map-info (*.tab, *.mid). Tab-formatet är ett vanligt vektordataformat som används i GIS-programvaror och som är utvecklat av MapInfo. Mid/Mif-formatet är Mapinfos överföringsformat som kan hanteras av många andra GIS-program.
  • GML – GML, Geography Markup Language, är ett xml-baserat sätt att representera geografiska data. Finns endast som färdigt produktpaket. 

 Så fungerar Lastkajen
För dataslag som många efterfrågar finns färdigpreparerade standardleveranser. Dessa läggs ut på Lastkajens fillager med en fördefinierad periodicitet. Du väljer filformat, ett geografiskt område (län eller kommun) och får fram NVDB-vägnät och samtliga företeelser. Här ligger alla Sveriges kommuner och län färdiga med vägnät och alla företeelser, redo för avhämtning, liksom alla hastigheter på vägnätet som exempelvis används i ISA-tillämpningar.

Du kan också hämta uppgifter om järnvägsdata på Lastkajen.

Läs mer på www.trafikverket.se/lastkajen