Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Presentationsmaterial webinarier - hastighetsdata

Under våren har Trafikverket genomfört ett tiotal webinarier med trafikingenjörer på kommunerna för att diskutera vad man kan göra för att höja överensstämmelsen mellan hastighetsskyltar och trafikföreskrifter. På webinarierna har man tittat på vilka typer av brister som upptäckts och tillsammans diskuterat vad man kan göra för att rätta upp dessa. Bifogar här det material som presenterades.

Hastighetsdata 2016

Inom kort kommer Trafikverket att skicka ut de kontroller med resultat som man har genomfört till respektive trafikingenjör.