Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Information från NVDB-rådet

NVDB-rådet hade sitt senaste möte den 14 februari. Minnesanteckningarna från mötet finns nu publicerat här

Riktlinjer för innehållet i NVDB är framtagna. Dessa bygger på det ursprungliga regeringsuppdraget och har anpassats till dagens förutsättningar. Syftet med riktlinjerna är att ge en inriktning för vilket datainnehåll som ska finnas i NVDB. Läs mer här

Det finns sen tidigare framtaget en rapport vars syfte är att utgöra ett underlag för hur NVDB ska utvecklas, hur data ska tillhandahållas och hur NVDB-rådet ska samverka de kommande 5 åren. Rapporten, Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB 2017-2021, har reviderats och finns att läsa här