Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Information om Gatutyp och Vägslag

Under hösten har Trafikverket i samarbete med Svensk Geoprocess testat data för två nya dataprodukter - Gatutyp och Vägslag. Gatutyp är färdigtestad och generering är på börjad i Trafikverkets databaser. Gatutyp kommer att bli tillgänglig i NVDB på webb under januari och kommer att finnas komplett i hela landet under februari.

Gatutyp kommer att ajourhållas av landets kommuner och innehåller kommunala vägar och enskilda vägar inom tätbebyggda områden.

För Vägslag görs en hel generering av data, efter att Gatutyp är färdigt. Gatutyp kommer att ingå som ett av flera dataset i Vägslag.

För mer information kontakta indatastod@trafikverket.se

Klicka här för att se tidigare publicerad information om Gatutyp och Vägslag.