Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Leverans av nytt eller förändrat vägdata från kommun

Det finns nu två nya dokument publicerade på sidan Dataleverantör/Leverera vägdata. Dokumenten kan användas av kommuner och skickas in tillsammans med framtaget underlag men kan också användas som en checklista för vad som kan ingå i en leverans av bilnät eller cykelnät från en kommun.