Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Leverera data (vägnät och företeelser)

En ny cirkulationsplats eller ett nytt gatunamn - varje dag sker förändringar ute på vägarna, vilket kräver uppdateringar i NVDB.

Leverans av nytt eller förändrat vägdata kan ske via:

      eller

  • Synkroniserat system för leverans av data till NVDB

I undantagsfall kan underlag skickas till nvdb-leverans@trafikverket.se

Kommuner som använder system för leverans av data till NVDB via XML-filer ska alltid leverera via sitt system. Avsteg från detta kan ske efter överenskommelse med Trafikverket. Hanteringstiden av leveranser kan i dessa fall bli upp till 30 arbetsdagar.

För mer detaljerad information och leveransmallar se specifikationer för leverans till NVDB som ni hittar här.

Nedanstående dokument kan användas som checklista vid leverans från kommun:
Leverans av vägdata för bilnät till NVDB från kommun
Leverans av vägdata för cykelnät till NVDB från kommun

Trafikverkets investering- och underhållsverksamhet ska följa de krav som finns på särskild sida på trafikverket.se

När ska leverans ske?

Dataleverans från Trafikverkets investerings- och underhållsprojekt ska ske enligt kravdokument TDOK 2019:0210 Data om anläggningen – Data och dokumentation till förvaltande system – Väg.

Dataleverans från kommuner och skogsnäring ska ske snarast möjligt efter öppnande för trafik, där definitionen på öppnat för trafik är:

  • för arbete där ny- eller ombyggnad av vägsträckning utförts innebär öppnat för trafik den tidpunkt när fordon kan påbörja trafikering av ett vägavsnitt. Med ”påbörja trafikering” avses då trafik kan köra på vägen oavsett hastighet och eventuella efterbearbetningar.
  • för arbete där trafik aldrig helt stängts av innebär öppnat för trafik tidpunkt när en anläggning börjar användas i avsedd funktion.

Dataleverans får gärna ske innan vägen öppnats för trafik, dock inte tidigare än 4 månader innan.

Leverans av data rörande beslut av olika slag, tex ändrat gatunamn, ska ske snarast efter att beslut tagits.

Automatisk incheckning av leveranser i XML-format

Det finns möjlighet till helautomatisk hantering av dataleveranser i XML-format enligt standarderna SS 63 70 04, SS 63 70 06  och SS 63 70 07. Kommuner med egna system för leverans till NVDB är välkomna att anmäla intresse för denna möjlighet till indatastod@trafikverket.se.

För att en kommun ska tillåtas använda den automatiska funktionen måste ett antal krav vara uppfyllda. Ett av kraven är att det kommunala systemet klarar att leverera både vägnät och företeelser i XML-format. Ett annat krav är att kommunen uppfyller de kriterier som Trafikverket har satt upp och det kommer indatastödjaren tillsammans med kommunen att gå igenom.

Har ni frågor om leverans av data, kontakta indatastod@trafikverket.se