Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Blåljuskollen

Blåljuskollen är en hjälp för kommuner att kvalitetssäkra utpekad fastighets-, väg-, och järnvägsdata för att underlätta blåljusaktörers arbete.

Nedan presenteras information för att underlätta arbetet med vägdata.

Hur hittar blåljusaktörer rätt i din kommun
För Sveriges blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap. Karta och positionering används både hos larmcentral och i utryckningsfordon för att snabbt komma till den plats där hjälpinsats krävs. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem fungerar och visar rätt information.

De data som samlas in nationellt i samverkan ska vara en säker källa för den information som behövs. Kedjan för insamling och tillhandahållande av geografisk information består av en mängd enskilda insatser och en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Var och en i kedjan måste förstå sitt uppdrag för att säkerställa att rätt information finns på rätt plats när blåljusaktören gör sitt jobb. Eftersläpning eller glapp i uppdateringsprocessen kan innebära att processkedjan brister och att information saknas eller visar fel väg.

Checklista Blåljuskollen
Blåljuskollen är en checklista med syfte att kvalitetssäkra kommunens geodataprocess så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. En kommun som gått igenom och klarat Blåljuskollen kan titulera sig ”Blåljusgodkänd kommun”. Detta visar att kommunen har fungerande processer och leveranser för de data och den information som finns hos Lantmäteriet och Trafikverket . 

Lantmäteriet och Trafikverket samarbetar kring Blåljuskollen som omfattar både fastighetsdata och väg- och järnvägsdata.

Mer information om Blåljuskollen, hur den går till, vilka kommuner som gått igenom Blåljuskollen och var man checklistan finns, exempelprocesser m.m. finns på Lantmäteriets sida om Geodata för Blåljus.